Antik KentlerAntik Kentler

İdebessos Antik Kenti
İdebessos Antik Kenti
Detay
Detay

Idebessos Antalya ilinin Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Köyü’nde yer alan Likya antik kentidir. Karacaören köyünün merkezi İncirağacı mahallesinden 8 km.kuzeybatıda Kocaağacı mahallesi yakınındadır. İdebessos Luwi dilinden gelen bir sözcük olup Prof.Bilge Umar’a göre bu isim “Dawassa” olup Ormanlı kent anlamındadır.

Detay

İsinda, Antalya ili Kaş ilçesi yakınlarında bulunan antik Likya kenti. Bazı kaynaklarda Beleni diye de geçer. İsinda (Belenli) Kaş’a 13 km mesafede Belenli köyünün hemen yakınındaki tepe üzerinde kurulmuştur. İsinda küçük bir Lykia şehridir ve etrafı surlarla çevrilidir. Kentte yer alan akropolün ortasında Lykia yazıtlı iki ev tipi mezar ilgi çekicidir.

Istlada Antik Kenti
Istlada Antik Kenti
Istlada Antik Kenti
Istlada Antik Kenti
Istlada Antik Kenti
Detay
Detay

Antalya ili Kaş ilçesi yakınlarında bulunan Likya antik kent’idir. Bazı kaynaklarda Kapaklı, Bazı kaynaklarda Hoyran diye geçer. Istlada (Kapaklı) Lykia Bölgesi’nin küçük fakat etkileyici bir antik kentidir. Istlada’ya Finike – Kaş karayolu üzerindeki Davazlar Köyü’nden gidilir. Doğuya ayrılan 4 km’lik yol bizi Kapaklı Köyü’nün Hoyran mevkiindeki ünlü anıt mezarının yanına kadar götürür.

Khoma Antik Kenti
Khoma Antik Kenti
Khoma Antik Kenti
Khoma Antik Kenti
Khoma Antik Kenti
Detay
Detay
Detay
Detay

Khoma Antik Kenti, diğer adıyla Hacımusalar Höyüğü, Antalya ili Elmalı İlçesinin 15–20 km. güneybatısında, Hacımusalar ile Beyler köyleri arasında yer alan bir höyüktür. Hacımusalar Höyük, Beyler Höyük olarak da bilinmektedir. Tepe, 350 x 300 metre boyutlarında olup 13 metre yüksekliktedir. 1970’li yıllarda kurutulan bir gölün kenarında, verimli bir ovada yer almaktaydı.

Detay

Günümüzde Hacıveliler olarak adlandırılan Korydalla, Kumluca ilçe merkezinin 1 km batısında, Myra’nın 29 km kuzeydoğusundadır. Korydalla sözcüğünün Luwi dilinden geldiği sanılırsa da anlamı bilinmemektedir. Peutinger haritasında Coridallo, Piskoposlar listesinde de Korydallos olarak ismi geçmektedir. Plinius ve Herodotos’un yalnızca isminden söz ettiği Korydalla’nın tarihi ile ilgili bilgilerimiz çok yetersizdir.

Kyaneai Antik Kenti
Kyaneai Antik Kenti
Kyaneai Antik Kenti
Kyaneai Antik Kenti
Kyaneai Antik Kenti
Kyaneai Antik Kenti
Detay
Detay

Antalya ilinin Kaş ilçesinin 30 km. doğusunda, Demre’ye 20 km. uzaklıkta, Yavu köyünün bulunduğu yerdeki kayalıklar üzerine kurulmuş antik Likya kentidir. Kyaneai, Hellen dilinde “koyu mavi” anlamında bir sözcüktür. Antik kaynaklara göre de bu isim,kehanet yönünden önemli bir kaynağın orada oluşundan ötürü verilmiştir.

Limyra Antik Kenti
Limyra Antik Kenti
Limyra Antik Kenti
Limyra Antik Kenti
Limyra Antik Kenti
Limyra Antik Kenti
Detay
Detay

Limyra, Antalya il sınırları Finike ilçesi yakınlarında bulunan bir antik kenttir. Bazı kaynaklarda Turunçova olarak yer alır. Limyra (Zemuri, Turunçova, Zengeder) Finike’nin 9 km kuzey doğusunda bulunan antik Likya şehirlerinden biri Limyra’dır. Turunçova – Kumluca arasındaki Torunlar’da bulunan antik kent, 1216 m yüksetlikteki bir tepenin eteğinde kurulmuş olup yol üzerindedir. Limyra antik kenti bir dönem Lykia medeniyetinin başkentliğini yapmıştır. Likya medeniyetinin doğudaki başkenti Likya iken batıdaki başkenti ise Xanthos’dur.

Nysa Antik Kenti
Detay
Detay

Nisa, Kaş’ın 35 km. kuzeyinde, Sütleğen Köyü’ nde, Sinekçi Beli denilen geçidin yanında, Meryemlik denilen yerdedir. Bazı kaynaklarda Nisa, bazılarında ise Neisa adıyla yer alır. Aydın ilinin sınırları içerisindeki Nysa Antik Kenti ile karıştırılmamalıdır. Aydındaki antik kente nazaran bu biraz daha küçük bir antik kenttir.

Detay
Podalia Antik Kenti

Podalia, Elmalı’ ya 25 km. uzaklıkta eski Avlan Gölünden arta kalan ovada, Karamık köyü yakınındadır. Podalia sözcüğü Luwi dilinden türetilmiş olup ”Göllücek” anlamındadır. Podalia’ nın tarihi çağlarına ait bilgilerimiz çok yetersizdir. Lykia eyalet birliğine dahil olan kentler arasında burasının da ismi geçmektedir. Ayrıca yörede bilimsel araştırma da yapılmamıştır.

İndirim Bildirimleri

Turlar ve oteller hakkında indirim bildirimlerini almak için e-posta aboneliğinizi başlatın.