Syedra Antik Kenti

Alanya-Gazipaşa karayolunun yaklaşık 20.km.sinde Seki Köyü sınırları içerisindedir. Kente, batıda halen ayakta olan anıtsal kapı ile girilir. Syedra, Alanya’nın 20 kilometre doğusundadır. Alanya Arkeoloji Müzesi’nin yaptığı kazı çalışmaları sonunda kent tarihinin M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzandığı sanılmaktadır. Varlığını 13. yüzyıla kadar sürdüren kente, halen ayakta olan anıtsal kapıdan girilmektedir. Kentin çevresi surlarla çevrilidir.
Alanya-Gazipaşa karayolunun yaklaşık 20.km.sinde Seki Köyü sınırları içerisindedir. Kente, batıda halen ayakta olan anıtsal kapı ile girilir.

 

Syedra, Alanya’nın 20 kilometre doğusundadır. Alanya Arkeoloji Müzesi’nin yaptığı kazı çalışmaları sonunda kent tarihinin M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzandığı sanılmaktadır. Varlığını 13. yüzyıla kadar sürdüren kente, halen ayakta olan anıtsal kapıdan girilmektedir. Kentin çevresi surlarla çevrilidir. Doğal su kaynaklarından beslenen ve içi sıvalı su sarnıçları antik çağdan günümüze kalan yapılar arasındadır. Kent içindeki bir mağarada kayaya oyulmuş, nişin çevresi freskolarla süslü bölümün dinsel amaçla kullanıldığı saptanmıştır. Mağara, vaftiz mağarası adıyla anılmaktadır. Kentin doğusunda görkemli bir hamam kalıntısı vardır. Hamamın zemininde yer yer mozaik süslemeler görülmektedir.

Geniş bir alana yayılan kentin güneydoğusunda 10 metre genişliğinde 250 metre uzunluğunda sütunlu cadde uzanmaktadır. Caddenin kuzeyinin gölge sağlamak için sütunların taşıdığı ahşap bir çatı ile kaplı olduğu, güneyinin ise taş döşemeli açık yol şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır. Sportif oyun ve yarışmalarla ilgili bilgiler içeren çok sayıda yazıt kalıntısından kentin antik çağın bölgedeki önemli spor merkezlerinden biri olduğunu göstermektedir. Kentin öteki mekanları arasında tapınak, tiyatro, akropol, nekropol, agora ve konut kalıntıları sayılabilir. Roma İmparatoru Septimus Severus’un İsa’dan sonra 194 yılında kente gönderdiği teşekkür mektubundan hazırlanan yazıt Alanya Müzesi’nde sergilenmektedir. İmparator, kente saldıran haydutlar ve dinsizlere karşı direnen Syedra halkını kutlamaktadır.

Ören yerine giriş ücretsizdir. Karayolunun bittiği yerden sonra 1 kilometre kadar tırmanarak yürümek ya da arazi aracı ile çıkmak gerekir. Makiliklerle kaplı arazide tepeye doğru çıkıldıkça Akdeniz ve Alanya Kalesi tüm güzelliği ile kendini gösterir.

Kentte, Antik Çağdan günümüze değin kullanılan, içleri sıvalı doğal kaynaktan beslenen sarnıçlar vardır. Kentin su gereksinimi çok sayıdaki diğer sarnıçlarla da karşılanmaktadır. Kent içindeki bir mağarada, doğal kayaya oyulmuş nişin çevresi freskolarla süslenmiştir. Mağara dinsel amaçlı kullanılmıştır ve vaftiz mağarası olarak bilinmektedir.

Kentin doğusunda, çok görkemli bir yapı kalıntısı olan hamam ile karşılaşıyoruz. Zemininde yer yer mozaik kalıntıları görülmektedir. Hamamın hemen batısında kuzey-güney doğrultusunda kentin sütunlu caddesi uzanmaktadır. Caddenin kuzeyindeki duvarda nişler yapılmıştır.1994 yılından bu yana Alanya Müze Müdürlüğü’nce yapılan kazılar sonucunda, sütunlu caddenin, 250 x 10 metre boyutlarında ve kuzeyi sütunların taşıdığı ahşap çatı ile kapalı, güneyi taş döşemeli açık yol şeklinde olduğu ortaya çıkmıştır. Oyun ve yarışlarla ilgili bilgiler içeren birçok yazıtın varlığı kente önem kazandırmıştır.

Kentdeki diğer önemli yapılar tapınak, tiyatro, dükkanlar, evler ve kent surlardır.

Kazılar sonucunda kentin İ.Ö.VII.yüzyıldan İ.S.XIII.yüzyıla kadar ki tarihine ilişkin kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Bölgede bulunan yazıttan Syedralıların korsanlardan rahatsız oldukları ve bu nedenle tanrıların yardımlarına, öğütlerine ve ileriye yönelik kehanetle ilgili istekleri olduğu anlaşılmaktadır.

Kente girişi sağlayan anıtsal görünümdeki kapının lentosu günümüzde de sağlam bir şekilde ihtişamını sürdürmektedir. Giriş kapısının sağında doğal yapıya uygun olarak teraslama şeklinde alt alta üçlü bir sulama sistemi mevcuttur. Sulama sistemini oluşturan havuzların günümüzde de kullanılması teknolojinin aslında yüzyıllar öncesindeki bir kanıtıdır.

Suyu yakınındaki bir mağaranın içinden çıkan kaynaktan sağlamakta ve içinde uzun dehlizlerin bulunduğu mağaranın girişi taşlarla tonoz şeklinde örtülmüştür.

Kentin doğusunda iki katlı çok görkemli ve zemininde yer yer mozaik kalıntıları bulunan yapı ise kentin hamamıdır. Hamamın hemen karşısında kuzey-güney doğrultusunda uzanan sütunlu cadde bulunmaktadır.

Caddenin diğer yönündeki sütunlar, Korint başlıklı siyah granitten yapılmıştır. Kentte bulunan bir onur yazıtından burada bir halk meclisi ve Senatonun olduğu Syedra’daki yapıların çoğunun tabanının mozaiklerle süslülüğü dikkate çekicidir.

Mozaikte mitolojideki 3 güzelleri temsil eden 3 kız resmi, ve Paris’i simgelediği sanılan bir erkek resmi kentte mozaik sanatının ayrı bir yeri olduğunu göstermektedir.

Adres:
Seki Köyü Alanya / Antalya
GPS:
36.4456715977263, 32.147879004478455
Sosyal medyada paylaş

Bir yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir

İndirim Bildirimleri

Turlar ve oteller hakkında indirim bildirimlerini almak için e-posta aboneliğinizi başlatın.