Istlada Antik Kenti

Antalya ili Kaş ilçesi yakınlarında bulunan Likya antik kent’idir. Bazı kaynaklarda Kapaklı, Bazı kaynaklarda Hoyran diye geçer. Istlada (Kapaklı) Lykia Bölgesi’nin küçük fakat etkileyici bir antik kentidir. Istlada’ya Finike – Kaş karayolu üzerindeki Davazlar Köyü’nden gidilir. Doğuya ayrılan 4 km’lik yol bizi Kapaklı Köyü’nün Hoyran mevkiindeki ünlü anıt mezarının yanına kadar götürür.
Antalya ili Kaş ilçesi yakınlarında bulunan Likya antik kent’idir. Bazı kaynaklarda Kapaklı, Bazı kaynaklarda Hoyran diye geçer.

 

Istlada (Kapaklı) Lykia Bölgesi’nin küçük fakat etkileyici bir antik kentidir. Istlada’ya Finike – Kaş karayolu üzerindeki Davazlar Köyü’nden gidilir. Doğuya ayrılan 4 km’lik yol bizi Kapaklı Köyü’nün Hoyran mevkiindeki ünlü anıt mezarının yanına kadar götürür. Burada İlkokulun hemen karşısında bulunan ve MÖ 4. yüzyıla ait Hoyran Anıtı bütün görkemiyle karşımıza çıkar.

Ağaçların gölgesinde mahzun duran Hoyran Mezar Anıtı bir kayadan kesilerek ev tipi mezar haline getirilmiştir. Üzeri yuvarlak mezar anıtının alınlığında üç kişi ayakta durmaktadır. Alttaki geniş frizde ise ortada bir sedir üzerine uzanmış erkek figürü ve bu figürün önünde bir masa ile dört silahlı adam figürü yer almaktadır. Arkasında ise iki erkek ve iki kadın figürü vardır. Kapısının üzerinde silinmiş bir Lykia yazıtı göze çarpar.

Akropolün doğu ve kuzey yönünde kaya mezarları, lahitler ve stel şeklindeki mezarlar ile sarnıçlar görülür. Mezarların tümü Roma devrine aittir. Bu lahitlerin arkasında kayaya oyulmuş Lykia ev tipi mezarlardan biri Güvercinli mezar olarak anılır. Mezarın üzerinde horoz, sfenks ve güvercin tasvirleri bugün de görülebilir. Mezarın kuzey yönünde ise mezar sahibinin ve yakınlarının tasvir edildiği bir friz yer almıştır. Mezar MÖ 4. yüzyıla aittir.

Istlada, Demre ile Tirmisin (Çevreli) arasında Hoyran köyünün 1 km. güneyindedir. Akropolün bulunduğu tepeden aşağıya inildiğinde Kapaklı köyü görülür. Tepeden bakıldığında Gökkaya körfezi, Aşıryı ve Kişneli adaları ile Kaleköy ve Üçağız köyünün görüntüsü ile en güzel manzarası olan Likya kentidir. Istlada, Luwi dilinde vadi dibinde derecik anlamına gelen bir sözcüktür.

Tarihçesi ile ilgili bilgilerin olmadığı bu kentin yerinde de yüzey araştırması ve arkeolojik kazı yapılmamıştır. Bununla beraber Lykia bölgesinin bu küçük kentinden bazı kalıntılar günümüze gelebilmiştir. Akropolün kuzey ve doğusundaki kaya mezarları,tamamen birbirinin eşi gibi tek bir elden çıkmışçasına yapılmış lâhitler, steller ve sarnıçlar bulunmaktadır. Bunların arasında güvercinli mezarın üzerinde horoz, sfenks ve güvercin tasvirlerine yer verilmiştir. Bunun kuzeyinde M.Ö. IV.yy.a tarihlenen bir diğer mezarda da mezar sahibi yakınlarıyla birlikte görülmektedir.

M.Ö. IV.Yüzyıla ait Hoyran anıtı, kayadan oyularak ev tipi mezara dönüştürülmüştür. Bu mezarın alınlığında da ayakta duran üç kişi ve onun altında da klineye uzanmış mezar sahibi görülmektedir. Roma devrine ait olan sarkofaj tipindekiler Likya mezarlarından daha iyi durumdadır .

Kentin bulunduğu yerde akarsu olmadığından çevrede birçok sarnıçlar ve toplama kuyuları vardır. Istlada da bunların dışında gözle görünen bir kalıntıya rastlanmamaktadır.

Adres:
Kapaklı Köyü Kaş / Antalya
GPS:
36.22891712945303, 29.899804115339066
Sosyal medyada paylaş

Bir yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir

İndirim Bildirimleri

Turlar ve oteller hakkında indirim bildirimlerini almak için e-posta aboneliğinizi başlatın.