İsinda Antik Kenti

İsinda, Antalya ili Kaş ilçesi yakınlarında bulunan antik Likya kenti. Bazı kaynaklarda Beleni diye de geçer. İsinda (Belenli) Kaş’a 13 km mesafede Belenli köyünün hemen yakınındaki tepe üzerinde kurulmuştur. İsinda küçük bir Lykia şehridir ve etrafı surlarla çevrilidir. Kentte yer alan akropolün ortasında Lykia yazıtlı iki ev tipi mezar ilgi çekicidir.
İsinda, Antalya ili Kaş ilçesi yakınlarında bulunan antik Likya kenti. Bazı kaynaklarda Beleni diye de geçer.
İsinda (Belenli) Kaş’a 13 km mesafede Belenli köyünün hemen yakınındaki tepe üzerinde kurulmuştur. İsinda küçük bir Lykia şehridir ve etrafı surlarla çevrilidir. Kentte yer alan akropolün ortasında Lykia yazıtlı iki ev tipi mezar ilgi çekicidir. Ayrıca birçok kaya mezarı ile Roma devrine ait Lykia tipi lahitler günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.

Isında Luwi dilinde kutsal anlamına gelen Sinda’dan gelmiş bir sözcüktür.Prof. Bilge Umar,Anadolu’da bu isimde başka kentler de olduğunu yazmaktadır.

Isında’nın ne zaman kurulduğu ve tarihi konusundaki bilgi hemen hemen hiç yoktur. Belki de burası bir yöneticinin yaşadığı küçük bir Lykia köyü konumundaydı. Isında M.S. III.yy.da İmparator Gordianus zamanında Aperlai, Simena ve Apollonia ile birlikte bir birliğin başıda idi ve bu dört kent Lykia Birliğinde tek bir oya sahip olarak temsil edilmişlerdir. Elimize geçen kitabelerden bu kentten resmi olarak “Isında’dan Aperlai’liler” diye söz edilmekte olup etnik isimlerinden bahsedilmemektedir.

Günümüze kenti kuşatan surların çok az da olsa kalıntıları kuzey ve kuzeydoğuda görülmektedir. Düşük kalitede bir duvar işçiliği olan bu surların geçen yıllar boyu tamir gördüğü taş dizilerinden anlaşılmaktadır. Surların ortasına yakın bir yerdeki uzun bir yapının temel izleri seçilirse de ne oldukları anlaşılamamıştır. G.Bean bunun stoa’ya benzediğini söylerse de kesin bir karar getirmemektedir. Akropolde üzerinde Likçe yazıların bulunduğu iki ev tipi anıtsal mezar, yamaçlardaki Helenistik ve Roma lahitleri ve çok sayıdaki sarnıçlar dışında Isında’dan günümüze pek bir şey gelmemiştir.

Adres:
Beleni Köyü Kaş / Antalya
GPS:
36.20257496464535, 29.701199769897357
Sosyal medyada paylaş

Bir yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir

İndirim Bildirimleri

Turlar ve oteller hakkında indirim bildirimlerini almak için e-posta aboneliğinizi başlatın.